CLOUDSEC Conference 2014 – Korea 9월23일 (참가신청 접수중)

클라우드 보안을 주제로 세미나가 있어 공유합니다.

주변 사람에게 추천하면 선물을 주는 프로모션도 함께 진행하고 있네요 ^^

출처: https://www.cloudsec.co/kr/event-19

 

 

cloudsec1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cloudsec2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cloudsec3

 

 

 

 

About SharedIT

SharedIT

Leave a Reply

첫번째 댓글을 작성해 주세요.

메일 알림 설정
wpDiscuz